‘ലോകകവിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെന്റ് .അലോഷ്യസ് കോളേജ് എൽത്തുരുത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച കാവ്യനൃത്താവിഷ്കാരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയബി.എ. മലയാളം രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ കൃഷ്ണപ്രിയ .കെ.