മലയാളവിഭാഗം അധ്യാപിക ഷിജി. വി.കെ.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈൻ ഗാന്ധി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കോളേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ റവ. ഡോ. ഡേവിസ് ചെങ്ങിനിയാടൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ മലയാളവിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം രണ്ടാംവർഷ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർഥികളും പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാർഥികളുടെ പവർപോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനും ദേശഭക്തിഗാനാലാപനവും നടത്തി.

Published On: November 9th, 2022Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!